main slider main slider

EVENT BY SHUTTERRUNNING

Peace Runner 2019 “เพื่อเธอ เพื่อสันติภาพ”

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562
Venue : กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จ.กาญจนบุรี

รายละเอียดกิจกรรม

   มูลนิธิสันติภาพชีวิตคิดเพื่อสันติภาพใต้ ร่วมกับ กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จ.กาญจนบุรี จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล Peace Runners 2019 “เพื่อเธอ เพื่อสันติภาพ” ในวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ พล.ร.9

   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ น้อมนำพระราชดำริตามยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาความไม่สงบชายแดนภาคใต้ด้วยแนวทางสันติวิธี เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาในพื้นที่เพื่อนำไปสู่ความสงบสันติได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อระดมทุนมอบให้หน่วยงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้ง เพื่อให้เป็นการแสดงถึงความรัก ความสามัคคีของพี่น้องชาวไทยและแสดงความขอบคุณ ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่อุทิศตนเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้คนไทยทุกภาคส่วนได้มีโอกาสร่วมสร้างสันติภาพและแสดงออกถึงความรักความห่วงใย ไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแนวหน้าทุกคน

   นอกจากนี้ในกิจกรรมครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมแรกที่จัดโดยครอบคลุม Landmark สำคัญของสถานที่ตั้ง พล.ร.9 ที่เดิมเป็นสมรภูมิสงครามทุ่งลาดหญ้า สงคราม 9 ทัพ เป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่ และสถานที่ที่น่าสนใจ เช่น พิพิธภัณฑ์ทหารผ่านศึกเวียดนาม, พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ พล.ร.9 สวนสัตว์ค่ายสุรสีห์ และตลาดน้ำกองถ่ายฯ ค่ายสุรสีห์ เป็นต้น

รางวัลและประเภทการแข่งขัน

Half Marathon 21 กม. (ใช้ชิพจับเวลา / CUT OFF 3.30 ชม.)

ระยะทาง 21 km.

   800 บาท

Early Bird 700 บาท ตั้งแต่ วันที่ 19 พ.ค. - 19 มิ.ย. 62

ได้รับเสื้อที่ระลึก เบอร์วิ่ง และเหรียญที่ระลึก พร้อมเสื้อ Finisher เมื่อเข้าเส้นชัย

ผู้รางวัล ผู้ชนะ Overall อันดับ 1 ชาย-หญิง จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผู้ชนะชายและหญิง อันดับ 1 – 5 ในทุกกลุ่มอายุ ได้รับถ้วยรางวัล

กลุ่มอายุ ชาย : อายุไม่เกิน 29 ปี , 30 -39 , 40-49, 50-59 , 60 ปีขึ้นไป

หญิง : อายุไม่เกิน 29 ปี ,30 -39 , 40-49 , 50 ปีขึ้นไป

*รางวัลพิเศษ TOP 100 ชายและหญิง รับผ้าบัฟ Peace Runners Limited Edition (Overall ชาย 100 คน, Overall หญิง 100 คน)

Mini Marathon 10.5 กม.(ใช้ชิพจับเวลา / CUT OFF 2 ชม.)

ระยะทาง 10.5 km.

   600 บาท

Early Bird 500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 19 พ.ค. - 19 มิ.ย. 62

ได้รับเสื้อที่ระลึก เบอร์วิ่ง พร้อมเหรียญที่ระลึกเมื่อเข้าเส้นชัย

ผู้รางวัล ผู้ชนะ Overall อันดับ 1 ชาย-หญิง จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมา

ผู้ชนะชายและหญิง อันดับ 1 – 5 ในทุกกลุ่มอายุ ได้รับถ้วยรางวัล

กลุ่มอายุ ชาย : อายุไม่เกิน 29 ปี , 30 -39 , 40-49, 50-59 , 60 ปีขึ้นไป

หญิง : อายุไม่เกิน 29 ปี ,30 -39 , 40-49 , 50 ปีขึ้นไป

*รางวัลพิเศษ TOP 100 ชายและหญิง รับผ้าบัฟ Peace Runners Limited Edition (Overall ชาย 100 คน, Overall หญิง 100 คน)

ไมโครมาราธอน 5 กม. (ไม่มีการแข่งขัน)

ระยะทาง 5 km.

   500 บาท

Early Bird 400 บาท ตั้งแต่ วันที่ 19 พ.ค. - 19 มิ.ย. 62

ได้รับเสื้อที่ระลึก เบอร์วิ่ง และเหรียญที่ระลึกเมื่อเข้าเส้นชัย

เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ 3 กม. (ไม่มีการแข่งขัน)

ระยะทาง 3 km.

   500 บาท

Early Bird 400 บาท ตั้งแต่ วันที่ 19 พ.ค. - 19 มิ.ย. 62

ได้รับเสื้อที่ระลึก เบอร์วิ่ง และเหรียญที่ระลึกเมื่อเข้าเส้นชัย

ไม่มีการแข่งขัน

 • วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562
 • กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จ.กาญจนบุรี
 • 21.0 km / 10.5 km. / 5 km./ 3 km.
 • ถ้วยรางวัล
 • ShutterRunning(2014) Co.,Ltd
 • เส้นทางระยะการแข่งขัน 21 กม. เส้นทางระยะ 10.5 กม. เส้นทางระยะ 5 กม.

เสื้อและเหรียญที่ระลึก

ผู้สมัครที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน จะได้รับเสื้อที่ระลึก และ เหรียญที่ระลึกหลังเข้าเส้นชัย

ขั้นตอนการรับสมัคร


แบบที่ 1

ATM Transfer

โอนเงินและแนบสลิป

 • รองรับทุกธนาคาร
 1. ชำระเงินค่าสมัคร
 2. กรอกข้อมูลการสมัครออนไลน์
 3. เลือกการชำระเงินค่าสมัครแบบโอนเงิน
 4. แนบหลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร (ข้อ 1)
 5. คลิก "ชำระค่าสมัคร"
 6. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการชำระเงิน
 7. ผู้สมัครรอรับใบยืนยันการสมัครทางอีเมลล์เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับของที่ระลึก เสื้อ-เบอร์วิ่ง

แบบที่ 2

บัตรเครดิต/เดบิต

Credit Card / Debit Card

 • VISA, Mastercard, JCB credit cards
 • Secure payment by Omise
 1. กรอกข้อมูลการสมัครออนไลน์
 2. เลือกการชำระผ่านบัตรเครดิต / เดบิต
 3. กรอกข้อมูลบัตรเครดิต / เดบิต
 4. คลิก "ชำระค่าสมัคร"
 5. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการชำระเงิน
 6. ผู้สมัครรอรับใบยืนยันการสมัครทางอีเมลล์เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับของที่ระลึก เสื้อ-เบอร์วิ่ง

ตารางกิจกรรม

2 พฤศจิกายน 2562

The Coast Bangna

กรุงเทพ

 • 10.00 - 18.30
 • ลงทะเบียน รับเสื้อ หมายเลขวิ่ง (BIB)
9 พฤศจิกายน 2562

ณ อาคารสโมสรกองพลทหารราบที่ 9

กาญจนบุรี

 • 10.00 - 18.30
 • ลงทะเบียน รับเสื้อ หมายเลขวิ่ง (BIB)
10 พฤศจิกายน 2562

กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์

จ.กาญจนบุรี

 • 04.30 am
 • พิธีกรกล่าวต้อนรับ                               
 • 05.00 am
 • ปล่อยตัวนักวิ่งประเภทฮาล์ฟมาราธอน ระยะ 21.0 กม.                                                                
 • 05.30 am
 • กิจกรรมวอร์มอัพ                                                                 
 • 05.45 am
 • พิธีเปิด/ประธานในพิธีกล่าวต้อนรับนักวิ่ง / กล่าวเปิดงาน                               
 • 05.55 am
 • ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี                                                                
 • 06.00 am
 • ปล่อยตัวนักวิ่งประเภทมินิมาราธอน ระยะ 10.5 กม.                                                                
 • 06.10 am
 • ปล่อยตัวนักวิ่งไมโครมาราธอน ระยะ 5.0 กม.                                                                
 • 06.15 am
 • ปล่อยตัวผู้เข้าร่วมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ 3 กม.                                                                          
 • 07.30 am
 • พิธีมอบรางวัล                                                                                       
 • 08.00 am
 • ร่วมร้องเพลงชาติ                                                                                       
 • 09.00 am
 • ปิดงาน
Maps Powered by Vallaris Map

Event Venue

HQ9 Corps I Infantry

Kanchanaburi, Thailand

Call Center

+ 669-6885-5609

+ 668-6389-5627

+ 662-111-2201

Mon-Fri 09.00-18.00

ShutterRunning Office

7 Market Today H Building, Room H2

Soi KrungThepKritha 7, Huamak,

Bangkapi , Bangkok Thailand 10240